Cryptocurrencies: 19624
Markets: 70111
Market Cap: $1,936,063,213,486     
24h Vol: $91,949,903,633
Coin-turk.com 2023-05-25 22:27:40

Sıcak Gelişme: Dünya Ekonomik Forumu Kripto Paralar İçin Acil Dedi! ABD Yanlış Yapıyor!

World Economic Forum (WEF) veya Dünya Ekonomik Forumu olarak bilinen vakıf kripto konusunda harekete geçiyor. Endüstri ve devletler için kripto para düzenlemesinin acil olduğunu belirten vakıf önemli bir rapor yayınlandı. Kripto paralar herkesi gündemi ve WEF istisna olmadı. Peki raporda neler yazıyor? Kripto Para Raporu Dünya Ekonomik Forumu, Dijital Para Birimi Yönetişim Konsorsiyumu'nun katkısıyla kripto konusunda düzenleme raporunu yayınladı. Raporda, düzenleme ihtiyacının acil olduğu ve iş birliğinin kilit önem taşıdığı belirtildi. Hali hazırda küresel ölçekte kabul görmüş bir yasal çerçeve veya standart oluşmuş değil. Kriptonun kaderini etkileyecek bu çerçeve ABD ve AB bu konuda henüz yerel düzenlemelerini tamamlayamadığı için yürürlüğe giremiyor. Belirsizliği, düzenleyici tahkimi ve tutarsız uygulamayı önlemek için kripto varlık düzenlemesi için küresel koordinasyonun gerekli olduğu savunuldu. Yazarlar, "aynı faaliyet, aynı düzenleme" varsayımı da dahil olmak üzere, kripto varlık düzenlemesine yönelik bir dizi zorluk tespit etti. Nitekim bu konu SEC Başkanı Gensler tarafından çok fazla dillendirildi. Eğer Apple bu kurallara uyuyorsa kripto şirketleri de uyacak diyen ABD SEC Başkanı yeni teknolojinin getirdiklerini görmezden geldi. Raporda şunlar yazıyor; “Kripto varlıklar ve ekosistemleri, kripto varlık faaliyetlerinin geleneksel finans sektöründekileri yansıttığı durumlarda bile, mevcut faaliyet temelli, aracı odaklı düzenleme yaklaşımına her zaman tam olarak uymuyor." Küresel Kripto Para Düzenlemesi Otoriteler küresel ölçekte kripto düzenlemelerinin aciliyetine vurgu yapıyor. WEF de bu konuda fikrini kamuya açıklamış oldu. Çalışma, karşılaştırma yapabilmek için çeşitli düzenleyici çerçeve sınıflandırmalarını ele alıyor. Aynı risk, aynı düzenleyici sonuç olarak nitelendirilen sonuca dayalı ve düzenleyici müdahale seviyesinin faaliyetin risk seviyesine göre belirlendiği riske dayalı düzenleme dikkate alınmıştır. Çevik düzenleme "politika ve düzenleme geliştirmenin artık hükümetlerle sınırlı olmadığını ve giderek daha fazla çok paydaşlı bir çaba olduğunu kabul ederek duyarlı, yinelemeli bir yaklaşım benimser." Rehberlik ve düzenleyicilerin ret mektupları çevik düzenleme yaklaşımına örnek olarak gösterildi. İsviçre'nin Finansal Piyasa Denetleme Kurumu çevik bir düzenleyici kurum örneği olarak gösterildi. Raporda ABD ise yaptırım yoluyla düzenleme yapan bir örnek olarak tanımlandı. “Bu yaklaşım bir çerçeve oluşturmak için tavsiye edilmemektedir, çünkü 'yaptırım yoluyla düzenleme' neyin düzenlenip neyin düzenlenmemesi gerektiğine dair anlamlı bir tartışmayı engellemektedir. Politika yapıcıların ve sektör paydaşlarının tutarlılık ve netlik sağlamak için yetki alanları arasında iş birliği yapmaları gerekiyor. Bu yeni teknolojiler şeffaf bir konumdan başladığından, sınır ötesi endişeleri gidermek için daha da iyi düzenleyici araçlar hayal etmek mümkündür." Biden yönetimi ise bugünlerde siyasi rakibi Cumhuriyetçileri kripto paralara arka çıkan ve ülke menfaatlerini umursamayan bir grup olarak nitelendiriyor. Bu tutum borç tavanı sürecinde daha da belirginleşti. ABD Başkanı Biden, Cumhuriyetçilerin kripto para vergilerinin önüne set çekerek hükümeti 18 milyar dolarlık gelirden mahrum bıraktığını söyledi.
esptco-banner img

Videos
  • Future Of Cryptocurrency: What Are Your thoughts On Future of Cryptocurrency? Explained By Cryptela

  • How to Buy LTC with Coinbase?

  • How to Buy LTC with Binance ?

  • DEFI: What is Defi? A Beginner's Guide to Decentralized Finance!

Our Partners